Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00

(044) 209-26-53

moc.liamg%40tfosladed

Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00

(044) 209-26-53

moc.liamg%40tfosladed

Illustration

Автоматизація будівельної компанії на базі програми Dedal CPMS

Визначено місце будівництва, оформлено дозвільну документацію, виконано геодезичні вишукування, розроблено проект - час складання кошторисної документації та постановки обліку витрат будівельних проектів. Для цілей складання кошторисів є різні програмні продукти, але якщо Ви використовуєте корпоративні розцінки, то в цьому випадку можете розглянути використання системи Dedal Construction project management software (Dedal CPMS). Даний програмний продукт дозволить вести облік витрат у будівництві та облік руху коштів не лише у розрізі статей руху грошових коштів, а й у розрізі структури проекту. Також він значно спростить аудит будівельної компанії, оскільки призначений не лише для оперативного обліку повного циклу будівельних проектів, а й дозволяє вести повний управлінський облік у будівельній компанії загалом.
Оперативний облік будівельних проектів закриває цикл від планування проекту (складання кошторисів та календарного планування робіт), виконання проекту та управління будівельним виробництвом, до списання матеріалів, а також формування первинної будівельної документації.
Управлінський облік у будівельній компанії, а саме формування фінансової будівельної звітності, дозволяє отримувати звітність у розрізі структури проекту, видів робіт, ресурсів не тільки у вартісному, а й у кількісному значені з можливістю групування даних по виконавцях робіт.

Як це працює?

Для складання кошторису можливо використовувати спеціалізовані програмні продукти, такі як АВК або Сметные технологии, але якщо для складання кошторису ви користуєтеся корпоративними розцінками, то в цьому випадку кошторис ви можете складати безпосередньо в системі, в іншому випадку - просто завантажити кошторис в систему з файлу в форматі Outbox.xls, або xml по конкретному Проєкту. Аналітика Проєкт є наскрізною аналітикою в плануванні проектів, обліку руху коштів, обліку витрат, обліку запасів матеріалів.

Illustration

Для оптимізації складання кошторису безпосередньо в системі - передбачене зберігання нормативних розцінок на роботи, цін на матеріальні, трудові та машинні ресурси, а також можливість зберігання шаблонів типових проєктів, локальних кошторисів на типи робіт.

Додати окрему роботу в План робіт також можна за допомогою нормативного збірника або Шаблону проєкту.

Illustration

Нормативні збірники - кошторисні норми по видам робіт зберігаються, як довідник окремої роботи з переліком та нормами витрат ресурсів на виконання роботи, та описом операцій при виконанні роботи.

Illustration

В нормативному збірнику ціна ресурсів та сума по роботі відображаються за актуальними цінами по типу цін, які вказуються в налаштуваннях користувача.

Illustration

Окремо зберігаються Накладні витрати, які прив’язуються до певних нормативних збірок, та використовуються при розрахунку вартості кошторису як собівартості так і вартості реалізації робіт.

Зберігання цін на матеріальні ресурси, трудові та машинні можливе в розрізі регіонів, типів цін та періоду. По одному й тому ж ресурсу можуть, наприклад, використовуватися ціна окрема для кожного регіону (Центральний, Західний, Північний, Південний), окремо ціна ресурсу для розрахунку собівартості, окремо ціна ресурсу для розрахунку ціни реалізації робіт.

Illustration

При формуванні Плану робіт можна одразу розрахувати собівартість робіт та ціну реалізації. Роботи підпорядковані структурі проекту, та складаються з ресурсів, які використовуються для виконання роботи, як елемент формування вартості роботи, та контролю фактичного розходу ресурсів.

Illustration

Проєкт складається з структури проєкту (гілки робіт), роботи підпорядковані структурі, ресурси підпорядковуються роботам.
Структура проєкту передбачає максимум 7 рівнів вкладеності, та використовується для ідентифікації груп робіт через класифікатори, які вказуються в кожному елементі структури.

Illustration

За кожним з елементів класифікатору можливо сформувати звіт по витратах та звіт по грошовим коштам і порівняти проєкти між собою за обраними елементами – структурними групами проєкту, в незалежності від того, на якому рівні структури проєкту знаходився елемент.

Illustration

Класифікатори, їх назви та їх розміщення, формуються користувачами індивідуально. Разом з поставкою програми можна завантажити рекомендовані класифікатори.

Illustration

План робіт являє собою: по перше – кошторис проєкту (функції кошторису), по друге – план-графік виконання робіт проекту (функції планування робіт в періоді), третя суть - економічна, яка є маржинальною відомістю по роботам, і четверта - це аналіз фактичного виконання робіт та фактичних витрат (аналітична функція – контроль план-фактних показників).
Об’єкт План робіт по робочій версії проєкту - динамічний, при введенні нової інформації по проєкту в будь-якому місті системи - ця інформація відображається в Плані робіт. План з часом може змінюватися: доповнюватися новими роботами, роботи можливо сторнувати або змінювати одні роботи на інші, змінювати об’єми робіт, та норми ресурсів, тобто виконуватися будь-які зміни.
Тому для того, щоб зафіксувати стан проекту на певну дату - використовується об’єкт Розцінка бюджету проєкту, який фіксує стан Плану робіт на певний момент часу, по принципу Балансу на дату. Бюджет виглядає так як і План робіт. Ці стани проєкту на певну дату можна порівнювати між собою.

Illustration

Складання кошторису ресурсним методом (перша кошторисна суть об'єкта План робіт) вручну, за допомогою шаблону проекту та при використанні нормативних збірок, або після завантаження готового кошторису в систему за потреби, оновлюється ціна ресурсів, згідно обраного регіону та типу ціни, розраховується планова собівартість та вартість реалізації робіт, визначається загальна вартість робіт з урахуванням непрямих витрат, та планова маржинальність проекту. В кошторисі можуть одночасно розраховуватися собівартість та вартість реалізації, що дає можливість бачити маржинальність по кожній роботі (третя економічна суть об'єкта План робіт), в незалежності яким чином визначається вартість реалізації.

Illustration

Після складання кошторису, розраховується тривалість робіт. Роботи зв’язуються між собою, та плануються в часі (друга планувальна суть об'єкту План робіт). Результат планування проекту, а також сам процес планування можливо виконувати безпосередньо на Діаграмі Ганта. Також є можливість вручну встановити період виконання роботи або гілки робіт.
Після відображення факту виконання об’ємів робіт - План робіт можливо перепланувати в часі автоматично, або з ручним редагуванням.
Після або впродовж розробки кошторису, заплановані роботи можливо передавати в роботу Виконавцю - сторонньому субпідряднику, або власним силам. Призначення виконавця робіт виконується безпосередньо в Плані робіт.
Під час планування проєкту та\або його виконання, в План робіт можливо вносити будь-які зміни по складу робіт\ресурсів, об’ємам робіт\ресурсів, цінам, виконавцям, які в той же час відображаються в об’єкті, при цьому зберігається історія змін.

Illustration

Фактичний об’єм робіт та використані ресурси на виконані роботи зазначаються в Акті прийняття робіт. Акт формується по Виконавцю за обмежений період. Роботи, виконані власними силами, також актуются, в цьому випадку контрагент та організація співпадають. Підбір робіт для актування обмежений періодом виконання робіт, виконавцем, призначеним на ці роботи, та запланованими об'ємами робіт.

Illustration

Акт може використовуватися як для приймання робіт від Субпідрядників, так і для реалізації робіт Замовнику. Дані, які містяться в Плані робіт по роботі, в повній мірі повторюються в акті для візуалізації повноти інформації, та для контролю фізичних та економічних показників роботи, тобто фізичні об'єми, собівартість, вартість реалізації, період виконання. В акті зазначається фактична вартість списаних ресурсів, яка по виконаних об'ємах робіт підмінює собою планову вартість в Плані робіт (четверта фактична суть об'єкта План робіт).

Illustration

Роботи в акті вибираються зі списку робіт, які були призначені на виконавця раніше. По вказаних роботах відображається інформація по планових та вже виконаних об’ємах.

Illustration

При підтверджені в акті об'ємів виконаних робіт, користувачі проводять списання матеріалів. Передбачені три варіанти обліку матеріальних ресурсів:
● спрощена - облік ведеться в іншій обліковій системі та списання формується із залишків матеріалів, завантажених з таблиці excel до системи, також передбачена передача актів списання матеріалів до іншої облікової системи;● повна - у поточному програмному продукті ведеться планування та фактичний прихід, переміщення та списання матеріалів;● наскрізна – передбачає ведення обліку матеріалів у двох системах та налаштування обмінами документів між цими системами.

Illustration

Відбір матеріалів під час списання може використовувати такі аналітики як організація, склад, постачальник та відповідність між ресурсами, зазначеними у Плані робіт та номенклатурою приходу.

Illustration

Відповідності ресурсів та номенклатури в системі може записуватися на будь-якому етапі: планування – закупівлі – списання та використовуватись надалі для оптимізації підбору номенклатури під ресурси.

Illustration

Акт прийняття робіт також формує взаєморозрахунки з Підрядниками та Замовником (при потребі). Закриття взаєморозрахунків формується платіжними документами. В звіті по взаєморозрахунках можливо побачити рух документів при формуванні сальдо заборгованості по Контрагенту.
Рух грошових коштів не обмежується закриттям взаєморозрахунків по проєкту, а представляє собою повну банківську виписку операцій та дозволяє формувати звіт руху грошових коштів за статями грошових коштів та\або структури проекту, в кошторисних аналітиках проєкту.

Illustration

На кожному етапі планування або виконання проекту можливо одержати друковані спеціалізовані форми документів, таких як Специфікація до договору виконання робіт, Договірна ціна Замовника, Договірна ціна підрядника, Кошторис проекту, Ресурсна відомість по проекту, КБ-2в, КБ-3, КБ-6а, Наряд на роботи, Журнал виконаних робіт Довідка про виконані роботи, форми списання матеріалів М29, М29 порівняльна, та інше.


Хочете отримати безкоштовну консультацію щодо автоматизації бізнесу?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.