Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00

(044) 209-26-53

moc.liamg%40tfosladed

Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00

(044) 209-26-53

moc.liamg%40tfosladed

Illustration

Кошторис проєкту: важливий фактор успішного будівництва та контролю витрат

Проєкт починається з задуму, підготовки передпроєктної документації, проєктування та розробки проєктної документації.
Кошторис розробляється за даними проєктування та представляє собою перелік робіт, необхідних для виконання проєкту. Перелік робіт формується частинами, які в кошторисі розбиваються на розділи локального коштрису, локальні кошториси, об’єктні кошториси та акумулюються в Зведений кошторис. Таке розбиття робіт за группами робіт складає WBS проєкту - Структуру розбивки робіт (Work Breakdown Structure). Робота складається з ресурсів (матеріальних, трудових, машинних) та накладних витрат, необхідних для виконання роботи, вартість яких визначає вартість роботи, а загальна вартість робіт визначає вартість проєкту.

Тобто Кошторис - це документ, що містить перелік робіт, матеріалів та послуг, необхідних для виконання проєкту або будівельної роботи, а також планові вартості цих елементів.

Для складання кошторису використовуються спеціалізовані програмні продукти такі як “Кошторис”, “Кошторисні технології” та інші. Ці продукти призначені для складання кошторису та формування проєктної документації, такої, як сам кошторис, акти виконаних робіт, їх спеціалізовані форми КБ2в, КБ3в, акти зі списання матеріалів на роботи - форми М19 та М29. Також кошторис є обов'язковим додатком до договору між замовником і будівельною компанією. Але потребу в оперативному обліку виконання робіт, обліку матеріалів, взаєморозрахунків по проєкту та інші потреби обліку такі спеціалізовані програми не закривають.

Illustration

В программі Dedal Construction Project Management Software (далі Dedal CPMS) можливо створити кошторис за допомогою Плану робіт. Цей об’єкт системи виконує декілька функцій, тобто має декілька сутностей:● кошторису;● планування робіт в періоді; планування ресурсів;● фінансовий план - економічна суть (доходи-витрати=маржинальність);● фактичне виконання робіт - план\фактний аналіз.
В даній статті ми розглянемо тільки функцію складання кошторису.
Кошторис в програмі можливо створити такими варіантами:● завантажити з файлу;● сформувати безпосередньо в програмі, тобто вручну, або з використанням нормативних збірників;● з використанням з шаблону.

Завантаження кошторису з файлу

Якщо для складання кошторису використовуються спеціалізовані системи, то кошторис в форматі Outbox.xls, або xml можливо завантажити в систему через обробку за визначеним Проєктом. В даному випадку структура робіт, так звана WBS, буде сформована на основі розділення робіт по об’єктним, локальним та розділам локальних кошторисів (Дерево робіт). Роботи, фізичні об'єми по роботі та повна вартість роботи складають таблицю Робіт. Матеріальні, трудові та машинні ресурси, норми витрат на одиницю фізичного об’єму роботи, загальна кількість витрат на роботу, ціна та сума витрат по кожному ресурсу - складають пряму вартість робіт.
Кошторис завантажується в повному обсязі з урахуванням Накладних. В спеціалізованих кошторисних системах часто використовують матеріал за розцінками роботи, але при оперативному обліку це не зручно, тому всі матеріали за розцінкою вносяться, як ресурси в роботу, яка знаходиться вище матеріалу за розцінкою. Але при завантаженні можливі обидва варіанти, як у кошторисі, так і матеріали в роботі.При завантаженні Накладні не розраховуються, а додаються фіксованою сумою до кожного виду робіт, як вказано в кошторисі.

Illustration

Фіксуємо в системі Проєкт та Версію проєкту, за яким завантажили кошторис, та зберігаємо дані.
Кошторис готовий, вартість кошторису повинна співпасти з загальною вартістю Зведеного кошторису.

Звіт “Дані проєкту: Ієрархія” відображає повну інформацію по Кошторису.

Illustration

Створити План робіт вручну 

Заповнити основну аналітику проєкту

Вказати проєкт, версію проєкту, Замовника проєкту, типи цін для розрахунку собівартості та реалізації, та іншу проєктну аналітику в закладці “Основне”:

Illustration

Створити Структуру проєкту в Плані робіт

Нагадаємо, що Структура робіт (WBS) проєкта або Дерево робіт формується на основі розділення робіт по об’єктним, локальним та розділам локальних кошторисів, тому такий принцип для розділення робіт використовується й для формування кошторису безпосередньо в системі.
При формуванні структури використовуються класифікатори, які дозволяють, по-перше, в майбутньому згрупувати витрати або грошові кошти по аналітиці цих класифікаторів; по-друге, порівняти суми витрат\розходів по аналітиці класифікаторів по різним проєктам, по-третє, зменшити кількість помилок при встановленні зв’язків між роботами при плануванні проєкту в часі.

На практиці це виглядає так:

Illustration

Така архітектура дозволяє аналізувати витрати по проєкту не тільки по структурі WBS, але й за перетином аналітик, наприклад зібрати всі витрати по Вертикальним конструкціям по Поверхах, Покрівлі, та інше.
Назви семи класифікаторів (група довідників - Класифікатори) задає сам користувач в довіднику Назви класифікаторів.

Illustration

Додати Роботи 

Роботи можно внести безпосередньо в План робіт або вибрати відповідний Нормативний збірник. Робота обов’язково прив’язується до Дерева робіт. По роботі вказуєтся одиниця виміру та фізичний об’єм роботи. Якщо робота вибрана з Нормативного збірника, то одиниця об’єму вже вказана в довіднику.
Нормативні збірки користувач вносить вручну в довідник Нормативні збірки, або можна сформувати з Шаблону робіт за функцією Створити нормативні збірки з Шаблону робіт. В цьому випадку по кожній роботі, яка є в Шаблоні робіт, будуть сформовані Нормативні збірки з одиничними розцінками та ресурсами і їх нормами, необхідними для виконання роботи.

Illustration

Додати ресурси до кожної роботи, вказавши одиницю виміру ресурсу

По кожній роботі вказуємо ресурси, необхідні для виконання роботи, або обираємо ресурс з довідника Ресурси і вказуємо норми розходу, або вони вже будуть заповнені з Нормативної збірки. Ресурси попередньо можна внести в довідник Ресурси.

Illustration

Вказати Ціни ресурсів

Вартість роботи розраховується ресурсним методом, тобто це загальна вартість всіх ресурсів та вартість Накладних.
Ціну по ресурсах можна вказати двома способами:● напряму в Плані робіт, по кожному ресурсу вручну в відповідних місцях, ● або ціна заповнюється автоматично, якщо по ресурсах буде заповнена таблиця Ціни ресурсів за типом цін, який буде вказаний в довіднику Проєкти.

Illustration

Вказати ціни по ресурсах в таблиці Ціни ресурсів по типам цін можливо вручну, або завантажити з файлів excel.
При зазначенні ціни звертайте увагу на дату фіксації ціни та на Тип ціни, по якому фіксують значення.Ціни можна вказувати як для розрахунку собівартості робіт, так і для розрахунку вартості реалізації робіт, в залежності від типу ціни, по якій фіксуються ціни, та від типів цін, які зазначені в довіднику Проєкти.

Illustration

В Плані робіт по функції Оновити оновлюється ціна на вказану дату по типу ціни, яка вказана в Проєкті.

Illustration

Додаємо Накладні

Накладні - це накладні витрати, які розраховують в залежності від бази прямих витрат, а також податки та доходи (кошторисний прибуток), який також розраховується від бази прямих та накладних витрат.
Накладні додають витрати до прямих витрат і в результаті ми отримуємо повну вартість робіт та загалом проєкту. Накладні можуть бути витратами, НДС, Кошторисним прибутком (далі КП). Накладні можуть прив’язуватися як до ресурсу, роботи, гілки робіт, так і проєкту в цілому.

Illustration

Базою для розрахунку Накладних можуть бути матеріальні витрати, прямі витрати, заробітна плата робітників, машиністів, всі складові кошторису, включаючи КП. При призначенні Накладних на роботи, виконується автоматичний розрахунок вартості Накладних та вартості роботи \ проєкту з Накладними.

Illustration

Довідник Накладні витрати заповнюється користувачами та може використовуватись в різних проєктах.

Illustration

На цьому Кошторис готовий!

Шаблон Плану робіт

Створення шаблону

Кошторис можна зберегти як кошторис, або як Шаблон, та використовувати в подальшому при створені кошторисів по іншим типовим проєктам.
Також є можливість сформувати шаблон на базі кошторису по проєкту по функції Створити шаблон нормативний.

Illustration

Створення Плану робіт з використанням Шаблону

Шаблони проєктів зберігаються в списку Шаблони проєкту.

Illustration

Створити кошторис проєкту по Шаблону можливо за функцією Створити по шаблону, при цьому вказавши, по якому саме проєкту.
Шаблони по всім роботам мають одиничні об’єми робіт, користувач вказує реальні фізичні об’єми по кожній роботі.

Illustration

В наступних статтях ми розглянемо планування проєкту в часі, передачу робіт на субпідряд, планування потреби в ресурсах.

Хочете отримати безкоштовну консультацію щодо автоматизації бізнесу?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.