Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00

(044) 209-26-53

moc.liamg%40tfosladed

Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00

(044) 209-26-53

moc.liamg%40tfosladed

Illustration

Облік у будівництві: навіщо це потрібно і як правильно вести

У сучасному світі будівництво є однією з галузей економіки, яка найбільш динамічно розвивається. Будівельні компанії займаються зведенням різних об'єктів: від невеликих приватних будинків до великих промислових споруд. Як і будь-яка інша галузь, будівництво вимагає точності та контролю за всіма процесами, включно з фінансовою стороною.
Облік у будівництві - це збір, аналіз і обробка інформації, пов'язаної з фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами, використовуваними під час зведення об'єктів будівництва. Він охоплює відстеження витрат на матеріали, обладнання, працю та інші ресурси, що використовуються на будмайданчику, а також облік доходів від продажу готових об'єктів.
Облік у будівництві є необхідним інструментом для ефективного управління фінансами та ресурсами будівельних компаній. Він дає змогу управляти витратами, контролювати бюджет і оцінювати ефективність проєктів. Без обліку компанії не можуть точно визначити свою прибутковість і виявити проблемні зони у своїй діяльності.
Крім того, облік у будівельних організаціях є необхідною умовою для дотримання законодавства та податкових вимог. Будівельні компанії повинні надавати звітність про свою діяльність, а також сплачувати податки відповідно до встановлених норм. Облік дає їм змогу відстежувати всі необхідні дані та документи, пов'язані з фінансовою діяльністю, і відповідати вимогам законодавства.

Основні види обліку в будівництві

Облік у будівництві охоплює кілька основних видів, які необхідно враховувати для ефективного управління фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами будівельних компаній.

Фінансовий облік у будівництві

Фінансовий облік дає змогу будівельним компаніям відстежувати всі фінансові операції, пов'язані з діяльністю на будмайданчику. Фінансовий облік охоплює всі операції з надходження і витрачання грошових коштів, а також облік взаєморозрахунків з контрагентами. Він охоплює облік коштів, спрямованих на закупівлю матеріалів, обладнання, оплату праці та інших витрат, пов'язаних із діяльністю на будмайданчику.
Бухгалтерський облік є важливою складовою фінансового обліку в будівництві. Він дає змогу будівельним компаніям підтримувати документацію та звітність відповідно до вимог законодавства та облікових стандартів. Бухгалтерський облік у будівництві охоплює облік доходів і витрат, складання бухгалтерських балансів і звітів, а також контроль за виконанням бюджету.

Управлінський облік у будівництві

Управлінський облік дає змогу будівельним підприємствам контролювати й оптимізувати виробничі процеси на будмайданчику. Він охоплює облік матеріальних і трудових ресурсів, контроль за виробничою потужністю та оцінку ефективності використання ресурсів. Управлінський облік дає змогу будівельним компаніям ухвалювати обґрунтовані рішення на основі аналізу даних про виробничі процеси та ресурси.

Податковий облік

Податковий облік у будівельній компанії включає в себе облік доходів, витрат і податкових зобов'язань. Його мета - забезпечити точність розрахунку податків і своєчасну їх сплату. Податковий облік має відповідати вимогам податкового законодавства та нормативним актам.

Залежно від розміру та складності будівельного проєкту, будівельні компанії можуть використовувати як один, так і кілька видів обліку.

Кожен вид обліку відіграє важливу роль в успішній діяльності будівельної компанії. Бухгалтерський облік, управлінський облік і податковий облік забезпечують надійність фінансової інформації та допомагають будівельній компанії ухвалювати виважені рішення в управлінні проєктами та бізнесом загалом.

Особливості обліку в будівництві

Особливості розрахунку витрат на будівництво

Розрахунок витрат на будівництво - це складний і багатопроцесний процес, який вимагає ретельної оцінки всіх факторів, що впливають на вартість проєкту. У будівництві витрати можуть бути як прямими, так і непрямими. Прямі витрати відносяться до матеріалів, праці та обладнання, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. Непрямі витрати пов'язані з орендою приміщень, витратами на комунальні послуги, адміністративними витратами тощо.
Оцінка витрат на будівництво включає в себе розрахунок вартості всіх необхідних ресурсів, оцінку ризиків і факторів, які можуть вплинути на проєкт, а також визначення резервів на випадок несподіваних витрат.

Облік виробництва і використання матеріалів

Облік виробництва та використання матеріалів є одним із ключових елементів обліку в будівництві. Кожен будівельний проєкт вимагає великої кількості матеріалів, і облік їхнього виробництва та використання допомагає контролювати витрати й оптимізувати виробничі процеси.
Облік матеріалів може охоплювати такі аспекти: закупівля матеріалів, їх зберігання, транспортування, використання і списання. Кожен етап обліку вимагає ретельного контролю і точності.

Облік витрат на працю і зарплати

Облік витрат на працю і зарплати - це важливий елемент обліку в будівництві, оскільки витрати на працю становлять значну частину витрат на будівництво. В обліку витрат на працю включаються зарплата робітників і офісних співробітників, а також усі витрати на соціальні пільги і страхування.
Облік витрат на працю може охоплювати такі аспекти: облік робочого часу, облік нарахувань заробітної плати, облік відпусток і лікарняних, облік податків і відрахувань до соціальних фондів.
Точний облік витрат на всі етапи проєкту дає змогу будівельній компанії оптимізувати бюджет і ресурси, поліпшити управління проєктом і приймати зважені рішення.

Автоматизація обліку в будівництві

Нині автоматизація обліку в будівництві є невід'ємною частиною роботи будівельних компаній. Сучасні програмні продукти для обліку в будівництві значно спрощують і прискорюють процес ведення обліку, а також дають змогу скоротити кількість помилок і ризиків.
Основні переваги автоматизації обліку в будівництві:
● Збільшення ефективності роботи. Автоматизовані системи дають змогу істотно прискорити процес обліку і скоротити кількість помилок, які можуть виникати при ручному веденні обліку.● Зменшення витрат на облік. Використання спеціалізованих рішень дає змогу скоротити витрати на утримання бухгалтерії та кадрового відділу, а також зменшити кількість персоналу, необхідного для виконання цих завдань.● Збільшення точності обліку. За допомогою автоматизованих систем можна істотно зменшити ризик виникнення помилок, пов'язаних з ручним введенням даних, а також забезпечують більш точний і надійний облік.● Спрощення роботи з документами. Автоматизовані системи дають змогу спростити роботу з документами, оскільки всі необхідні дані зберігаються в електронному вигляді та можуть бути швидко знайдені й оброблені.
Програми для обліку в будівництві надають широкий спектр можливостей для обліку витрат на будівництво, обліку матеріалів, обліку трудовитрат та інших елементів, необхідних для успішного ведення бізнесу в будівельній сфері. Важливо вибрати відповідний для своєї компанії програмний продукт і забезпечити його правильне налаштування та використання.
Один із прикладів таких рішень - український програмний продукт Dedal CPMS, який був розроблений компанією Dedalsoft і призначений для автоматизації будівельних компаній.
Dedal Construction Project Management Software (Dedal CPMS) має широкий функціонал, що дає змогу керувати проєктами будівництва, контролювати фінансові потоки, проводити аналіз витрат і прогнозувати бюджет, враховувати зміни в проєкті й автоматично коригувати плани, управляти документами та ресурсами, контролювати якість виконання робіт і багато іншого.
Переваги автоматизації будівельних компаній з використанням Dedal CPMS включають:
● Скорочення часу на облік і аналіз фінансових потоків;● Зменшення ризиків помилок в обліку та плануванні;● Більш точний контроль за виконанням проєктів і бюджетів;● Збільшення ефективності використання ресурсів і матеріалів;● Збільшення прозорості взаємодії із замовниками та підрядниками.
Отже, автоматизація обліку в будівництві з використанням Dedal CPMS може значно підвищити ефективність і точність обліку, що зрештою призводить до успішніших проєктів і вищого прибутку для будівельних компаній.
На закінчення, слід зазначити, що облік у будівництві є невід'ємною частиною успішного бізнесу в цій галузі. Він дає змогу компаніям контролювати свої витрати та покращувати ефективність виробництва. У сучасних умовах, коли все більше компаній впроваджують автоматизацію у свої бізнес-процеси, використання сучасних програмних продуктів для обліку в будівництві стає дедалі актуальнішим.
Рекомендується всім будівельним компаніям приділити увагу обліку і впровадити сучасні технології для підвищення ефективності свого бізнесу.
Замовити безкоштовну консультацію з автоматизації будівельної компанії можна за телефоном (044) 209-26-53 або залишивши заявку на сайті. Будемо раді вам допомогти!

Хочете отримати безкоштовну консультацію щодо автоматизації бізнесу?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.